Stall Mobergs verksamhet och etikpolicy

Hos oss är alltid hästarna i fokus. Varje häst ska respekteras som individ.
Hästarna är inga pengamaskiner utan ska respekteras för de insatser de gör utifrån deras möjlighet och anlag. Unghästarna ska ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt och inte starta förrän de är mogna. De första loppen är inte heller de viktigaste i hästens karriär utan vi ser dom mest som en möjlighet för hästen att lära sig och formas inför framtiden.

Vår målsättning är att ta fram och forma hästar som kan vara med i de stora unghästloppen.
Vi ska ha en egen uppfödning av mycket god klass. Vi kommer att föda upp hästar med blodslinjer som ger en hög procentuell chans att lyckas få fram en bra häst. Vi är också dedikerade att sköta om våra uppfödningar på bästa möjliga sätt i en bra uppväxtmiljö.

Hos oss är också ägarna ständigt i fokus. Det ska vara roligt att äga häst! Våra hästägare ska veta att de alltid är välkomna att ringa eller komma på besök på vår gård eller i stallet vid tävlingsdagarna. Hos oss är du också alltid välkommen att diskutera matchning av din egen häst!

Ägarna ska också kunna känna ett förtroende för stallet. Trav är ingen billig sport, men vi kommeralltid att vara öppna och ärliga om de kostnader vi fakturerar. Att fakturera oskäliga summor kommer vi aldrig att göra, men däremot vill vi naturligtvis ha betalt för det arbete vi lägger ner. Vi kommer också att vara ärliga i vår kommunikation med ägarna när det gäller hästarnas utveckling
och potential.

Vi ska som stall verka för att ge omvärlden en bra bild av travsporten. Våra hästar ska vara välmående och i fin författning när de kommer ut till start. Vidare ska vi alltid vara kontaktbara av media och andra intressenter. Vi har också en hemsida som uppdateras kontinuerligt med nytt material om både stallet och dess hästar men också om travet i allmänhet.

Sist men inte minst så har vi också vår aktivitets och konferensgård Östensbyn där vi till exempel ger människor möjlighet att
testa att köra en travhäst! För att kunna locka fler åskådare till travet samt även fler hästägare så tror vi att det är viktigt med närhet till hästen. Vi tror och hoppas att vår gård och de hästnära aktiviteter vi har här kan ha en positiv inverkan på omvärldens syn på travet och vi hoppas också att det i slutändan kan leda till att fler människor vill vara med och äga en travhäst.

Vi arbetar aktivt för att minska belastningen på miljön när det gäller vår verksamhet. Vi ska ta hänsyn till miljön i alla beslut i verksamheten och vi ska efterleva tillämpliga lagar, förordningar och andra miljökrav.

Vi ska som stall också alltid följa de lagar och regler som finns när det gäller hanteringen och träningen av hästarna.
Vi försöker att ha så att hästarna ska få leva i en så naturlig miljö som möjligt. Vi ser hästarna som våra vänner!

Jag hoppas att vi kommer att höras framöver!
Med vänliga hälsningar,
Jonas Moberg

Medarbetare

Verksamheten