Stallrapport

Dr Martin är jag nöjd med och han kommer snart att gå in till banan.