Catten startar

Categorical startar på färjestad på måndag från spår ett bakom bilen.