Categorical vann på Axevalla

Stark prestation av Categorical ledde till seger på Axevalla.

Loppet kan beskådas här: ATG