Uppfödaren Stall Nyx - Mikael Blomgren

Stall Nyx består av tre ägare – Mikael, Kristoffer och Stefan - som också presenteras på hemsidan. Mikael och Kristoffer lärde känna varandra närmare när de hade delar i Caddie Heart. Mikael hade också blivit bekant med Stefan genom deras gemensamma intresse att ’välja rätt häst’, alltså att finna egenskaperna som är nyckeln till framgång. Stefan har en annan ingång i travet från tidig ålder, något som lett fram till uppdraget att Avelsvärderingsnämnden.
Detta är en bekräftelse på Stefans kompetens och en möjlighet att ytterligare förkovra sig inom området. Man kan lugnt konstatera att Stall Nyx har de kompetenser som behövs för att utveckla sin verksamhet vidare. Kristoffer är jurist med erfarenheter från olika områden.
Mikael är utvecklare inom it och sköter hemsidan www.stallnyx.se.

Utgår vi från hur läget ser ut idag verkar strategin klar.

Fölstona, alla med amerikansk stam, är i år dräktiga med franska hingstar. Alla står i Frankrike. Alla utom Morgana Bi är inköpta för avel. Morgana köptes in på hösten som 1-åring av Mikael och Kristoffer med sikte på tävling och avel.

Copyright Stall Nyx
Copyright Stall Nyx

Gliding Light. Har 2-åring e. Ready Cash, dräktig med Bold Eagle.

Copyright Stall Nyx
Copyright Stall Nyx

Bloom Boko. Har 3-åring och 2-åring e. Ready Cash, 1-åring e. Bold Eagle, dräktig med Ready Cash.

Copyright Stall Nyx
Copyright Stall Nyx

Morgana Bi. Är 7-år efter Donato Hanover. Dräktig med Django Riff e. Ready Cash.

Prowess Kronos. Har 4-åring och 2-åring e. Muscle Hill, 1-åring e. Joke Face, dräktig med Ready Cash.


Intervju med Mikael
Med Mikael har jag blivet närmare bekant och lärt känna hans intresse för travsporten. Första gången vi sågs var en av Jonas Mobergs hästägarträffar med inbjudna föreläsare, vid denna träffa var det uppfödaren Tom Lund (Stall Tal). Därför har jag länge planerat en träff där Mikael kan lära mig allt jag inte vet om trav. Så här långt kom vi.

Hur hittar Stall Nyx avelsston?
Att finna nya ston för avel är en ständigt pågående process med tre parametrar:

  • Stam
  • Exteriör
  • Tävlingskapacitet
Stammen måste kvalificera för elitnivån. Med stammen menar man de två närmaste leden. Går man längre bak finner man nästan med garanti förra årtusendets avelsgiganter. Inget fel på dem kanske men deras gener har urlakats för varje led. Däremot är man angelägen att hålla nere inavelsgraden/koefficienten.

Exteriören bedöms huvudsakligen av Stefan. Helheten är avgörande, inte enskilda detaljer (käpphästar). Möjligen att hästen inte ska vara för liten, inte mindre än 160 cm hög. 

En egen fundering undrar jag vad Mikael tror om? Kan man kan avgöra hur föräldrarnas exteriör slår igenom på en åring, 1-åring och 2-åring? Det tycker jag kunde vara intressant för att få en tidig bedömning av den kommande tävlingsindividen. Eller kan exteriören förändras så mycket att den riskerar att bli helt missvisande?

Ganska tidigt kan man göra en rimligt säker bedömning av hur travaren kommer att se ut som fullvuxen. Bloom Bokos senaste föl, ett sto efter Bold Eagle besökte Stefan i somras då hon var 2-3 månader gammal. Stefan var mycket nöjd med hennes exteriör. När stoet kom till Sverige i december var intrycket att hon kanske inte växt så mycket som han väntat. Men hästar växer i etapper så det går inte att avgöra hur stor hon kommer att bli om några år men exteriören i övrigt hade inte ändrats. 

Tävlingskapaciteten kan vara lurig att bedöma enbart på statistikförenklingen antal starter - ettor – tvåor – treor. Den uppgiften bör benämnas ’tävlingsmeriterna’ och skiljas tävlingskapaciteten.  För att bedöma kapaciteten utifrån meriterna måste man veta mer om bakgrundsmaterialet i form av motstånd, yttre förutsättningar, löpningsförlopp mm. Och visst är det skillnad om en häst tävlar i Sverige eftersom man följer intressanta hästar på atg.se och får då en minnesbild om hästen fick en opassande resa eller smygresa med tursam lucka. Eller att motståndet var tunt. Man får då direkt en mer nyanserad bedömning om insatsen var topp, bra eller medel. Minnesbilden kan återkallas i lopparkivet. Tävlar hästen utanför Sverige blir det ett litet forskningsprojekt för att kartlägga tävlingsprestationerna.
 

Ett exempel på detta som jag sett är en import från USA. 28 starter;26-2-2 står det. Inte illa vid första anblicken. Som jag förstått tävlade stoet enbart på småbanor i USA. De sista 5 starterna visas på travsport.se. 5 vinster till knappt spelvärda odds och nästan breddloppspriser. Hade hon ’vinnarskalle’ eller behövdes ingen skalle för att segra i det motstånd hon hade i loppen? En sådan analys av stoet är omöjlig att göra utan kunskap om kvaliteten på motståndet.

Har Stall Nyx en outtalad strategi för aveln? 

Som jag tolkat fakta om de fyra stona är den att korsa de amerikanska stona med ’rätt typ’ av franska hingstar men på den punkten korrigerar Mikael mig. Fransk eller ej är inte avgörande. Ready Cash-blodet är dokumenterat framgångsrikt. Så länge som den inriktningen gäller är det praktiskt att stona stannar kvar i Frankrike så länge de ska betäckas med hingstar som står där. Vissa hingstar är inte tillgängliga med fryssperma. Även det mildare klimatet är en orsak. Fölen däremot ska bli svenskregistrerade eftersom Nyx’ marknad är svenska tränare som av naturliga skäl tävlar på banorna i Sverige för ägare som vill ha nära till sina hästar.

Har Stall Nyx en uttalad affärsidé?

Ja, som det står på hemsidan ska alla avkommor säljas. Ett tungt skäl är att marknaden ska veta att uppfödaren inte reserverar några för eget tävlande.

Är det lätt eller svårt att boka önskvärda hingstar? 

Det avgörs naturligtvis främst av efterfrågan från stoägarna. I Travrondens vinternummer finns en artikel som väl beskriver en hingstägares tankegång inför säsongen 2018.

Sista ordet om vilka ston som ska in i Ready Cashs språngrulla har Philippe Allaire som representant för konsortiet som äger Ready Cash. Till sin hjälp på den skandinaviska marknaden har Allaire utsett Thomas Thell som representant. Skandinavien har preliminärt kvoten 40 ston som vid Thells besök hos Allaire utökats till 50. Thell har just då 73 ston anmälda som intresserade och har den grannlaga uppgiften att förklara varför 33 av dessa inte passerade argusblicken i nålsögat. Med Allaires ändring av kvoteringen minskade Thells pedagogiska utmaning från 33 till 23. När man läser hela artikeln så förstår ännu bättre hur Allaire/Thell under betäckningssäsongen kan kompensera några av de besvikna stoägarna.

Om vi tar Ready Cash som exempel och vår egen erfarenhet, så tillhörde vår Bloom Boko gruppen av ston i den skandinaviska kvoten. Skandinavien hade tilldelats 50 platser i Ready Cashs första betäckningssäsong. Totalt hade 400 ston anmälts från alla länder. I det läget var Ready Cash som avelshingst ett oskrivet kort. Idag är efterfrågan större. Därför är det viktigt att vi som seriösa uppfödare kan styrka detta med avkommornas framgångar och efterfrågan på den svenska marknaden, bl.a. i form av höga priser på auktionerna.

Tävlingshästar
Egna tävlingshästar har Mikael, Kristoffer och Stefan men dessa registreras inte på Stall Nyx utan i andra konsortiestall som i några fall inkluderar andra delägare.

Policy of Truth är just nu en av dessa.

Copyright Stall Nyx
Copyright Stall Nyx

Två andra som jag vill nämna och som jag följt på tävlingsbanan är Xena Brick och Morgana Bi.

Även om jag kanske är lite subjektiv tycker jag att Policy of Truth och Xena Brick haft oflyt i viktiga lopp. I viktiga lopp är konkurrensen hård och ger inte utrymme för oflyt.

Efter en fin sommar som 3-åring med 6 segrar på 8 starter seglade Xena upp som en av favoriterna till Oaks. Xena hade inte taget ett galoppsteg på dessa starter och hade efter kvalsegern fått spår 3. När bilen började rulla var Xena på plats med Jorma Kontio bakom. Då visar det sig att Sophias Blush med Erik Adielsson inte var med i samlingen fram mot startbilen och det kallades till omstart. Hon och flera andra hade blivet uppjagade. När den giltiga starten gick galopperade Xena och chansen till 1,7 milj.

Policy of Truth började tävla som 3-åring i mars och visade prov på allt man vill se hos en ung travare; snabbhet, styrka, travsäkerhet, reglerbarhet och skalle. I mitten av september hade han gjort 8 starter med 6 segrar. Sjätte starten var segern i långa E3 med 

Copyright Stall Nyx
Copyright Stall Nyx

Åttonde starten var segern i Kriteriekvalet. Inte ett felsteg så långt. Så följde finalen och Policy of Truth nöp i galopp efter 30 meter! Men ställde sig mirakulöst och fick trots markförlust ett hygglig lopp som 3:a i andraspår. Han anföll på sista bortre och sluggade sig förbi tätgruppen genom stallsvängen. Vid 200-meterspålen var han klar (tyckte jag) när Deimos Racing med visst flyt fick lucka från innerspår och tog sig förbi Policy of Truth i sista stegen före linjen.

Se loppet

Om vi sedan fortsätter vandringen i oflytets träsk kan vi göra ett stopp i Derbyt där Policy of Truth letade efter fritt spår upploppet ner men framför sig fanns en mur med jämntrötta travare som effektivt blockerade all omkörning.

Se loppet

Ni håller nog med mig när jag tycker att Mikael, Kristoffer och Stefan inte haft någon assistans från makterna i några viktiga ögonblick.

Men Mikael vill ändå poängtera att de trots dessa tre ögonblick är mycket nöjda med alla goda upplevelser som de fått med de två och även andra av sina tävlingshästar.
​​​​​​​De ser redan fram mot årets tävlingssäsong och Policy of Truth som tränar som planerat hos Reijo.

Efter E3-segern med lätta steg: Mikael, Stefan, Roger och Pi. Copyright Stall Nyx
Efter E3-segern med lätta steg: Mikael, Stefan, Roger och Pi. Copyright Stall Nyx

Nyx?
Varför valde ni att kalla stallet Nyx? När man googlar får man träffar men min logik ser inte kopplingen.

Egentligen enbart ett kort och snärtigt namn. Vi kollade att Nyx inte hade någon negativ koppling.
Nyx heter mörkrets gudinna i den grekiska mytologin. New York Stock Exchance förkortas ibland NYX.

Tack, då förstår jag hur ert undermedvetna ledde er fram till smyglöpningar som ger oerhörda utdelningar. Men inte i årets PdA förstås.

Willy Nyström